Održana radionica u Sinju 30.10.2015.

U Alkarskim dvorima u Sinju održana je radionica u okviru EU projekta Izrada i povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pripremu projektnih prijedloga u okviru Europskog socijalnog fonda. Na radionici su sudjelovali predstavnici dvadesetak OCD-a s područja Cetinske krajine. Kroz radionicu su se razrađivale projektne ideje i način zajedničke pripreme projekata kroz partnerstvo. Predstavaljena je brošura: Pregled primjera dobre prakse u RH u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013., IV. komponenta IPA-e.