Poziv na novu radionicu u Sinju 25. rujna 2015.

Centar za ruralni razvoj CERURA Sinj u okviru EU projekta Izrada i povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pripremu projektnih prijedloga u okviru Europskog socijalnog fonda organizira radionicu u Galeriji Sikirica (Alkarski dvori) u Sinju u petak 25.09.2015. g. u 11 sati.

Europski socijalni fond (ESF) jedan je od glavnih instrumenata Europske unije i usmjeren je na poticanje zapošljavanja, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i osiguravanje pravednijih mogućnosti za sve građane EU-a prilikom njihovog zapošljavanja.

Osnovni problem udruga odnosno organizacija civilnog društva Cetinske krajine je nedostatak financijskih sredstava za aktivno djelovanje. OCD-i su slabo informirani o programima ESF-a u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja. Podkapacitiranost zaposlenika i članova udruga za pripremu projekata na natječaje ESF-a su također ozbiljan problem. Prijavom projekata na najtečaje ESF-a omogućuje se funkcioniranje i širenje poslovanja organizacije.

Nemogućnost zapošljavanja na lokalnim razinama uslijed sveprisutne gospodarske recesije uvjetuje traženje nekih novih pravaca zapošljavanja i samozapošljavanja. Pravovremenom primjenom stvarnih i održivih gospodarskih programa kroz programe ESF-a, može se pomoći stanovništvu ruralnih područja.

Opći cilj projekta: Doprinijeti povećanju sposobnosti OCD-a za pripremu projektnih prijedloga u okviru ESF-a u Cetinskoj krajini

Specifični ciljevi projekta:
1. osposobiti predstavnike OCD-a obuhvaćenih u projektu za pripremu projektnih prijedloga u okviru ESF-a
2. educirati predstavnike OCD-a obuhvaćenim u projektu o programima ESF-a .

Ciljna skupina obuhvaća OCD-e s područja Cetinske krajine. Udruge će biti educirane o programima ESF-a, metodologiji izrade projekata i prijave na natječaj ESF-a.

Tema radionice: Izrada projekta za Europski socijalni fond, primjeri dobre prakse.