Predstavljanje projekta na sajmu AGRO ARCA u razdoblju od 8-10.svibnja 2015

U skolopu sajma AGRO ARCA koji će se održati u Trilju u razdoblju od 8-10.svibnja 2015. biti će predstavljen i projekt "Izrada i povećanje kapaciteta OCD-a za pripremu projektnih prijedloga u okviru ESF-a".

Dođite i saznajte sve što vas zanima.