U Sinju ordžana radionica: "Europski socijaln fond i način prijave na natječaj"

U organizaciji Centra za ruralni razvoj - CERURA SInj, održana je edukacijska radionica na temu "Europski socijaln fond i način prijave na natječaj".

Uspješnoj i dobro posjećenoj radionici prisustvovali koja je održana u Galeriji Sikirica u Alkarskim dvorima, prisustvovali su osim predstavnika CERUR-e i LAG Cetinska Krajina, brojni zainteresirani građani.